top of page

Somatika a jóga pro fotbalistky

Somatics and Yoga for Football Players

14.-16.8. - Zhoř u Pacova

English version ​​​

Fotbal je nejen krásná hra na hraní a dívání, je to zároveň komplexní pohyb celého těla vyžadující koordinaci, zapojení středu těla a stabilitu i svižnost nohou a celých dolních končetin.

Jak mohou přispět poznatky a vhledy ze somatiky a jógy k tomu, aby hraní fotbalu bylo pro tělo udržitelné (neodnesly to kolena, kotníky atd.) a abychom se mohly pohybovat po hřišti s lehkostí?

​V průběhu 4 samostatných pohybových lekcí rozebereme a prozkoumáme následující:

1. těžiště a síla: pánev a střed těla

2. centrování a dolní končetiny I: bérce, kotníky a chodidla

3. centrování a dolní končetiny II. kyčle a kolena

4. propojení: střed těla, pánev a dolní končetiny v souhře

​​Střed těla:

Nahlédneme do úplných hlubin středu těla, kde leží uložený psoas, nejhlouběji uložený sval v těle, který jako jediný spojuje horní a spodní část těla. Psoas vede od bederní páteře skrz pánev a upíná se na stehenní kosti. Je uložený tak hluboko, že není hmatný, jeho ošetření a práce s ním má proto svoje specifika a pracuje se zde hodně s pozorností a dechem. Pro běh i kopy je úplně klíčové (ano, ideálně nekopeme pouze nohou, ale z hlubin břicha) mít tento sval dostatečně vyživený, aktivní i uvolněný.

Zaměříme se na střed těla i šířeji a prozkoumáme možnosti síly a stability, která vychází z propojení a koordiinace svalových řetězců. Jinak řečeno, zapomeňte na pekáč buchet, ten o síle nic nevypovídá, ponoříme se hlouběji a budeme hledat souvislosti.

Dolní končetiny: vycentrované klouby a živá chodidla

Aby klouby nohou (kotníky, kolena, kyčle) vydržely nápor, kterému jsou při fotbale vystaveny - zrychlování, brždění, kopání, změny směru atd., podpoří je vycentrované a přiměřeně volné a zároveň stabilní klouby. U kloubů můžeme zároveň podpořit i jejich regeneraci a tím i delší životnost jemným pohybem, který pomáhá tvorbě kloubní (synoviální) tekutiny. 

Pružné a pracující klenby chodidel, i když sešněrované v kopačkách,  jsou pak úplným základem pro pohyb celého těla a od jejich kvality se odvíjí i schopnost těla vyrovnávat se s nárazy a otřesy při hře (buď se odtlumí a přenesou a projdou tělem a nebo budou nepříjemně působit na páteř a hlavu).

Cena:

příspěvek na ubytování 100 Kč

spaní ve vlastních spacákách, ve společné místnosti na futonech či vlastních karimatkách, je možnost si vzít i svůj stan a rozbít na zahradě.

jídlo:

Snídaně a večeře budeme mít ze společných zásob (domluvíme, za společně nakoupíme  a rozpočítáme, nebo přivezeme sebou), obědy domlouváme, že bychom mohly mít na místě pochystané (cena rozumná, ještě upřesním)

cesta: do Pacova se lze dostat autobusem či vlakem, pak cca 6 km pěšky (můžeme domluvit vyzvednutí autem). Pokud berete svoje auto, dejte vědět, zorganizujeme sdílení. 

příspěvek za vedení lekcí: 600 Kč

registrace emailem: info@pohybadech.cz

Somatics and yoga for football players

Football is not only beautiful game to play and watch it is at the same time very complex movement involving whole body, demanding coordination, core activation and stabile and nimble feet and legs. How can knowledge and insights from the field of yoga, natural movement and somatics contribute to safe and easy movement on the playground?

Core:

We will explore the deepest parts of the body, namely psoas - muscle that connecting spine and legs through pelvis. The only muscle in the body that connect upper and lower part of the body. It is situated so deep that is not tactual, work with this muscle involves special treatment. For running and kicking it is very important (yes, we do not kick with the leg only, we can kick the ball from the deep of our belly) to keep this muscle nurtured, activated and relaxed depending on what is needed. We will also explore core and its possibilities related to strenght and stability. Forget about six-pack, this is not a sing of strenght, we will dive deeper and look for connections.

We will explore it during four movement sessions:

1. Centre of gravity and core

2. Centering and legs: ankles and feet

3. Centering and legs: knees and hips

4. Making connections: core, pelvis and legs in interplay

 

Legs: centered joints and lively feet

For the joints of the legs can be football challenging in many ways - speeding up, holding back, changing directions etc. Centering and stabilizing the joints can support legs in all those different movements on the playground. There are also ways how to support regeneration of the joints that can be helpful.

Lively and active feet archs are the very basis for the movement of the body and the quality of arches is mirrored in the way the spine is able to handle shakes related to movements on the playground (this is of course true even for the simple walk).

register via email: info@pohybadech.cz

 

Price: 

accomodation: 100 CZK (take your sleeping bag and mat).

​food: breakfast and dinners will be cooked together (either each of us brings stg or we will buy food and pay the share). We also arrange the possibility of having lunches prepared for a reasonable price.

venue: You can take train or bus to Pacov, then 6 km walk or we can pick you up with the car if needed. In case you take your own car, let us know, we can arrange car pooling.

classes: 600 CZK

English version
bottom of page