LEHKÁ HLAVA online

SÉRIE LEKCÍ PRO FYZICKÉ I MENTÁLNÍ ODLEHČENÍ

UVOLNĚNÝ A ROZHÝBANÝ KRK, ŠÍJI A RAMENA 

středa 18.30 - 19.45;  26.května - 30. června 2021

6 LEKCÍ 1200 Kč

jednotlivá lekce 200 Kč

V tomto kurzu se zaměříme především na oblast nad klíčními kostmi - tedy na ramena, krk a hlavu. Hlava spočívá na vrcholu páteře a tvoří opačný pól pánve. Mezi těmito póly páteře existuje oboustranné spojení. Hlava jednak impulsy přijímá, ale také je dává, může tedy pohyb vést i jej následovat. Hluboké páteřní vlny se pohybují směrem k hlavě a dolů k pánvi. To zároveň znamená, že hlava je ovlivněna nastavením pánve a páteře, ale sama postavení zbytku těla také
ovlivňuje. Naše pozornost bude v lekcích primárně zaměřená na hlavu, budeme ale brát do pohybu celé tělo a hledat souvislosti.

Těžiště hlavy spočívá vůči zbytku těla relativně vysoko. Často dochází k
vychýlení ze středového fyziologického nastavení a máme přetížená ramena i krk. Přitom z hlediska biomechaniky - nad klíčními kostmi při vystředovaném postavení hlavy nenajdeme žádné napětí - 
to znamená, že krk, spodní čelist a lebkanejsou zatíženy mechanickým tlakem.