top of page

podrobněji k programu  - Letní jógové soustředění 2019

Rána budou věnována samostatnému cvičení ve skupině (majsúr). Pokud budete mít chuť, můžete otevřít ranní praxi kdykoliv meditací, či cvičením, společně zahájíme v 8.15. K ranní praxi se můžete připojit i později, nebo naopak skončit dřív. Je na Vás, jak čas využijete. Pokud nemáte zatím se samostatným cvičením moc zkušeností, tak to není vůbec na překážku, alespoň budete mít příležitost si vlastní jógovou praxi založit.

Dopolední "Dech, pozornost a uvolnění" se budeme věnovat probouzení a rozvíjení  somatického vědomí, to znamená, že budeme různými prostředky oslovovat tělo i mysl (především skrze dech, pozornost, také jemný pohyb a hlas) a také jim naslouchat.

​Často žijeme ve stavu "somatické amnézie", neuvědomujeme si počitky a pocity, které přicházejí z těla, respektive si je uvědomujeme omezeně. Proto máme tendenci k intenzivním pohybovým zkušenostem, tzv. "si dáme do těla", teprve pak něco cítíme. Potíž je v tom, že silový pohyb a náročnější fyzické formy (ásany), jsou ve stavu somatické amnézie prováděny mechanicky a snadno se do cvičení přenesou dechové a pohybové stereotypy z každodenního života. Abychom se mohli udržitelně věnovat tak fyzicky náročné praxi jako je aštanga, je vhodné rozvíjet i takové druhy praxe, které vedou ke koordinaci těla, lehkosti v pohybu a organickému propojení pohybu a dechu.

Zaměříme se také na smysly, jednak na jejich probuzení, ale také na vytvoření zdravého odstupu (pratjahára) od vnějšího světa a na hluboké čití (propriocepce či interocepce) a budeme hledat cesty, jak skrze dech a pozornost můžeme přijímat a číst signály těla.

Odpolední "Jógové dílny"

Odpoledne bude prostor pro zkoušení, objevování, experimentování s pohybem. Inspirace budeme čerpat mimo jógu, přizveme do hry vývojovou kineziologii, LMA, biomechaniku, feldenkraisovu metodu, spirální dynamiku, přirozený pohyb.

 

​​Tyto přístupy jsou velmi užitečné v tom, že nám pomáhají pochopit jak tělo a pohyb fungují. A nemyslím pochopit ani tak analyticky, ale somaticky. Pomáhají nám zakoušet pohyb jako vázaný, plynulý a propojený. Vezmeme si z nich čistě praktické věci, pokud vás bude zajímat i teorie za těmito školami, bude prostor případně večer pro nějaký výklad a diskusi, nebo můžete nahlédnout (pohroužit se:)  do knížek, které budou k dispozici v  přírurční knihovničce.

 

Všechny tyto přístupy ale nakonec využijeme k tomu, abychom je "přeložili" do jógových pozic a přechodů mezi nimi (vinjása). Bude nás zajímat prohloubení jógové praxe v nejširším slova smyslu. Jógová praxe, stejně jako další činnosti, které si osvojujeme, se nevyvíjí lineárně. Proces učení, přijímání a integrace nových podnětů probíhá spíš ve spirále a má velmi různorodý rytmus. Všichni známe ty "aha" momenty, kdy nám něco tzv. docvakne a najednou to funguje. Periodicky se vracíme k základům a zase vystupujeme ze svých komfortních zón na nová a nepoznaná území. Každý má svou vlastní výchozí pozici, takže variace jógových pozic budou odstupňované podle momentálních možností každého. 

Tématicky se budeme věnovat těmto okruhům:

-  diagonály v těle (rotace)

-  spirály v těle (svalové řetězce probíhají v těle ve spirálách, budeme se inpirovat Spirální dynamikou a ukážeme si některé její principy přeložené do jógových pozic)

- obrácené pozice

- balanční pozice

- přechody mezi pozicemi

bottom of page