top of page

JÓGA, SOMATIKA A PŘIROZENÝ POHYB (PÁNEV A KYČLE)  online

PONDĚLÍ 18 - 19.15

2. LISTOPADU - 7. PROSINCE

6 lekcí - 1200 Kč

registrace: info@pohybadech.cz

 

 

Lekce jsou určené všem, které zajímá vědomě vedený pohyb spojený s dechem. Pohybové sekvence se zaměří na stabilitu i pohyblivost pánve a kyčlí. Budeme se věnovat převážně předklonům a také obráceným pozicím (pozice, kdy je pánev výš než srdce). Lekce jsou určené pro všechny stupně pokročilosti, není potřeba mít s jógou předchozí zkušenosti.

Série lekcí je systematicky postavená, budeme postupně rozhýbavat pánev i kyčle a zároveň v nich budovat a objevovat sílu a oporu.

V lekcích budeme vycházet z jógy a somatiky (přístupy zaměřené na pozornost a vnímavost ve vztahu k tělu a pohybu) a přirozeného pohybu (přístup založený na biomechanice základních pohybových aktivit, zapojující do pohybu celé tělo).

  1. Uvedení do předklonů – rozhýbání pánve – předklony a přední strana těla: vztah hrudní páteře a ramenního pletence k předklonům

  2. Otevírání kyčlí (vnější rotace)

  3. Otevírání kyčlí (vnitrní rotace)

  4. Pánev a střed těla

  5. Otevírání kyčlí, síla pánve a balanční pozice na rukou

  6. Otevírání kyčlí, prostor v pánvi a pružná páteř

Aštangis/nis si mohli všimnout, že posloupnost lekcí kopíruje část první série aštanga jógy. Budeme se zabývat tématy, kterými se zabývají jednotlivé části sekvence, ale půjdeme na to z různých stran. Jinak "nasvícené" pozice, představené v dalších souvislostech mohou být objevné, nebo alespoň přínosné i pro pravidelné praktikující aštanga jógy a vůbec další jogíny/ky, kteří pozice nejen cvičí, ale rádi je prozkoumávají a objevují.

Když probudíme tělo skrz zkušenost a pozornost a ne mechanický procvičovací přístup, tak jógové pozice a pohyb spíše zakoušíme než provádíme. Nejde o to se nastavovat do „vysněných“ tvarů a soukat se do pozic jako do o číslo menších šatů. Pozice spíše pozveme do těla, pomůžeme jim vědomě vedeným pohybem a dechem, aby se tam rozprostřely.

bottom of page