Uvolnění, odlehčení a zotavení I. dech, hlas a bránice/hrudní koš -  pátek 27.11. 18.00-20.00

online

Uvolnění, odlehčení a zotavení II. dech, hlas a bederní svaly/pánev pátek 11.12. 18.00-20.00

online

cena za seminář 390 Kč
cena za oba semináře 750 Kč
kurz bude probíhat v komorní skupině na platformě ZOOM
registrace: info@pohybadech.cz

Na seminářích se budeme  věnovat práci s tělem i nervovou soustavou skrz pozornost, dech, hlas a jemný, pomalý pohyb či setrvání v restorativní pozici.

 

Záměrem seminářů je probudit a uvolnit tři klíčová místa v těle: bránici, bedro-kyčelní svaly (psoas) a pánev. Spojení práce s pozorností, pohybem, dechem a hlasem působí blahodárně na nervový systém a vede k hlubším formám uvolnění, které občerství celý organismus.


Skrze jednoduchá cvičení se zaměříme v prvním ze seminářů na bránici a hrudní koš a v druhém ze seminářů na bedro-kyčelní svaly a pánev. Kromě pozornosti nás bude navádět dech, hlas, pohyb a zapojíme také ideokinesii, tedy přístup, který pracuje s představami a obrazy, které podporují procítění určité části těla.

Bránice a bedrokyčelní svaly zaujímají klíčové postavení ve fyziologii i biomechanice těla. Bránice je hlavní dechový sval, zároveň je ale klíčová pro postavení celého těla a zapojení hlubokého stabilizačního systému. Bedro-kyčelními svaly, jsou zase jedinými svaly v těle, které spojují páteř, pánev a dolní končetiny a zároveň se jedná nejhlouběji položené svaly v těle, které jsou v přímém kontaktu s páteří a vnitřními orgány. Svou povahou jsou bedro-kyčelní svaly chápány spíše jako tekuté a tak se skrze kontakt s nimi spojíme s tekutou kvalitou našeho těla.

© 2019 www.pohybadech.cz | info@pohybadech.cz | Alice Červinková | +420 603897646